k60

Publications


Karlovsky J.,Karlovský V. 2018
  Analýza slnečnej erupcie z 18.júla 2016
  In:Zborník referátov z 24. celoštátneho slnečného seminára
  Kežmarok 2018 ,ed.I.Dorotovič,SUH Hurbanovo
  Analýza slnečnej erupcie z 18.júla 2016 PDF


Karlovsky J.,Karlovský V. 2018
  Analýza slnečných erupcií z 27.3, a 3.4.2017
  In:Zborník referátov z 24. celoštátneho slnečného seminára
  Kežmarok 2018 ,ed.I.Dorotovič,SUH Hurbanovo
  Analýza slnečných erupcií z 27.3, a 3.4.2017 PDF

Karlovský V.,Stopková E., 2016
  Astronomická orientácia kostolov na Slovensku
  In:Zborník referátov z 23. celoštátneho slnečného seminára
  L.Mikuláš 2016, ed.I.Dorotovič, CD ,SUH Hurbanovo
  Astronomická orientácia kostolov na Slovensku PDF

Karlovský V. 2016
  Analýza variability slnečnej aktivity metódou EMD
  In:Zborník referátov z 23. celoštátneho slnečného seminára
  L.Mikuláš 2016, ed.I.Dorotovič, CD ,SUH Hurbanovo
  Analýza variability slnečnej aktivity metódou EMD PDF

Dorotovic I.,Karlovsky J.,Karlovský V. 2016
  Slnečné rádiové spektrometre na Slovensku – správa o stave registrácie slnečných rádiových vzplanutí
  In:Zborník referátov z 23. celoštátneho slnečného seminára
  L.Mikuláš 2016, ed.I.Dorotovič, CD ,SUH Hurbanovo
  Slnečné rádiové spektrometre na Slovensku – správa o stave registrácie slnečných rádiových vzplanutí PDF

Freij N. et al 2016
N. Freij, I. Dorotovic, R. J. Morton, M. S. Ruderman, V. Karlovský, and R. Erdélyi
  ON THE PROPERTIES OF SLOW MHD SAUSAGE WAVES
  WITHIN SMALL-SCALE PHOTOSPHERIC MAGNETIC STRUCTURES
  The Astrophysical Journal, Volume 817, Number 1
  link ApJ

Freij N., et al 2015
N. FREIJ, I. DOROTOVIC, R. J. MORTON, M. S. RUDERMAN, V. KARLOVSKY AND R. ERDELYI
  ON THE PROPERTIES OF SLOW MHD SAUSAGE WAVES WITHIN 
  SMALL-SCALE PHOTOSPHERIC MAGNETIC STRUCTURES; arXiv.org
  On the properties... PDF

Kovác M., Karlovský V., 2015, New Maya observatory identified
  in Uaxactun, Guatemala. In: D. Hulínek/D. Bonatz/M. Kovác (eds.): 
  Archeology on three continents 2006 – 2011 
  (5 years of the Slovak Archeological and Historical Institute SAHI).
  Bratislava 2015, 143 - 156.
  New Maya observatory identified in Uaxactun, Guatemala PDF

Karlovský V.,: Slnko ako chaotický atraktor 
  In:Zborník referátov z 22. celoštátneho slnečného seminára
  Nižná 2014, ed.I.Dorotovič, CD ,SUH Hurbanovo
  Slnko ako chaotický atraktor PDF

Karlovský J., Karlovský V. Pozorovanie náhlych ionosférických porúch 2013
  In:Zborník referátov z 22. celoštátneho slnečného seminára
  Nižná 2014, ed.I.Dorotovič, CD ,SUH Hurbanovo
  Pozorovanie náhlych ionosférických porúch 2013 PDF
 
Karlovský J., Karlovský V. Slnečný rádiospektrometer vo hvezdárni v Hlohovci
  In:Zborník referátov z 22. celoštátneho slnečného seminára
  Nižná 2014, ed.I.Dorotovič, CD ,SUH Hurbanovo
  Slnečný rádiospektrometer vo hvezdárni v Hlohovci PDF

Dorotovic I.,Lousada J.L.,Rodrigues J.C.,Karlovský V.
  Vplyv slnečnej aktivity na rast a hustotu drevnej hmoty borovíc 
  In:Zborník referátov z 22. celoštátneho slnečného seminára
  Nižná 2014, ed.I.Dorotovič, CD ,SUH Hurbanovo
  Vplyv slnečnej aktivity na rast a hustotu drevnej hmoty borovíc PDF

I. Dorotovič, R. Erdélyi, N. Freij, V. Karlovský and I. Márquez 2014
  Standing sausage waves in photospheric magnetic waveguides
  Astronomy and Astrophysics, 2014,563, A12
  PDF

I. Dorotovic, R. Erdelyi, N. Freij, V. Karlovsky, I. Marquez 2012
  On standing sausage waves in photospheric magnetic waveguides 
  Comments: 7 Pages, 7 figures and submitted to A&A 
  Subjects: Solar and Stellar Astrophysics (astro-ph.SR)
  PDF

Karlovský V.,2012a Oscilácie v G páse, krídle čiary Ca II H
  a v strede čiary Ca II H v aktívnej oblasti NOAA AR10789 
  a v aktívnej oblasti NOAA AR10910
  In:Zborník referátov z 21. celoštátneho slnečného seminára
  Stará Turá 2012, ed.I.Dorotovič, CD ,SUH Hurbanovo
  Oscilácie v G-páse,krídle a v strede Ca II H PDF

Karlovský J.,Karlovský V., 2012 SID monitor a skúsenosti s registráciou
  slnečných erupcií v Hlohovci
  In:Zborník referátov z 21. celoštátneho slnečného seminára
  Stará Turá 2012, ed.I.Dorotovič, CD ,SUH Hurbanovo
  SID monitor a registrácia slnečných erupcií PDF

Karlovský V.,2012b Astronomická orientácia kaštieľov
  Dolná Krupá a Voderady na Slnko
  In:Zborník referátov z 21. celoštátneho slnečného seminára
  Stará Turá 2012, ed.I.Dorotovič, CD ,SUH Hurbanovo
  Astronomická orientácia kaštieľov PDF

Kováč M., Karlovský V., 2011 Astronomická a rituálna funkcia
  mayského architektonického komplexu H sever v Uaxactúne,
  in. Religio, roč.19 (1), 28-50 
  Astronomická a rituálna funkcia komplexu H sever Uaxactun PDF

Karlovský V.,2010a Oscilácie v G-páse a Ca II H krídle v aktívnej 
  oblasti NOAA 10789
  In: Referáty z 20. celoštátneho
  slnečného seminára Podjavorník 2010, ed.I.Dorotovič,SUH Hurbanovo,22-25
  Oscilácie v G-páse a krídle Ca II H PDF

Karlovský V.,2010b Koherencia medzi polárnymi fakulami na severnej 
  a južnej hemisfére Slnka
  In: Referáty z 20. celoštátneho
  slnečného seminára Podjavorník 2010, ed.I.Dorotovič,SUH Hurbanovo,55-58
  Koherencia medzi polárnymi fakulami PDF

Karlovský J., Karlovský V.,2010 SID monitor a registrácia 
  slnečných erupcií v Hlohovci
  In: Referáty z 20. celoštátneho
  slnečného seminára Podjavorník 2010, ed.I.Dorotovič,SUH Hurbanovo,210-214
  SID monitor a registrácia erupcií PDF

Surovy P.,Dorotovič I.,Karlovský V.,Lousada J.L.,Rodrigues J.C.,
  Rybanský M.,Fleischer P., 2010
  Impact of solar activity on the growth of pine trees 
  In: Referáty z 20. celoštátneho
  slnečného seminára Podjavorník 2010, ed.I.Dorotovič,SUH Hurbanovo,184-188
  Impact solar activity PDF

Pavúk J., Karlovský V., 2010, Astronomische Orientierung
  der spätneolithischen
  Kreisanlagen in Mitteleuropa.
  GERMANIA 86, 2008,2.Halbband ,465-502
  Astronomische Orientierung Kreisanlagen PDF

Dorotovič I.,Erdélyi R.,Karlovský V.,Márquez Rodríguez I.,2009 
  Slow sausage waves in magnetic pores and sunspots
  JENAM 2009, London (www.jenam2009.eu)
  University of Hertfordshire, UK
  Slow sausage waves PDF

Karlovský V.,Dorotovič I.,2009 Priestorová koherencia medzi
  slnečnou granuláciou v G páse a reverznou granuláciou
  v čiare CaII H
  In: Referáty z XV. celoslovenského pozorovatelského seminára, CD,
  Hvezdáreň Roztoky 12-14.2.2009, ed.I.Dorotovič,SUH Hurbanovo,13_16.pdf
  Priestorová koherencia PDF

Karlovský V.,2008b Krížová vlnková transformácia a vlnková
  koherencia medzi relatívnym číslom slnečných škvrn na
  severnej a južnej hemisfére Slnka
  In: Referáty z 19. celoštátneho
  slnečného seminára Podjavorník 2008, ed.I.Dorotovič,SUH Hurbanovo,45-49
  Koherencia N a S hemisféry Slnka PDF

Karlovský V.,2008a Krížová vlnková transformácia a vlnková
  koherencia medzi rádiovým tokom na 2800 MHz a MgII indexom
  In: Referáty z 19. celoštátneho
  slnečného seminára Podjavorník 2008, ed.I.Dorotovič,SUH Hurbanovo,50-52
  Koherencia MgII a radio PDF

Karlovský V.,Lórenc M.,Dorotovič I.,2008 Vlnková analýza žiarenia Slnka
  vo vybraných spektrálnych oblastiach na vzostupnej vetve
  23.slnečného cyklu.
  In: Referáty z 19. celoštátneho
  slnečného seminára Podjavorník 2008, ed.I.Dorotovič,SUH Hurbanovo,57-60
  Vlnková analýza 23.cyklus PDF

Dorotovič I.,Erdélyi R.,and Karlovský V.,2008 
  O identifikácii magnetoakustických gravitačných vln v slnečných póroch
  In: Referáty z 19. celoštátneho
  slnečného seminára Podjavorník 2008, ed.I.Dorotovič,SUH Hurbanovo,18-21
  O identifikácii magnetoakustických vln PDF

Lórenc M.,Dorotovič I.,and Karlovský V.,2008 
  Variácie žiarenia počas 23.slnečného cyklu
  vo vybraných spektrálnych oblastiach a CME
  In: Referáty z 19. celoštátneho
  slnečného seminára Podjavorník 2008, ed.I.Dorotovič,SUH Hurbanovo,53-56
  Variácie a CME PDF

Dorotovič I.,Erdélyi R.,and Karlovský V.,2007 
  Identification of linear slow sausage waves in magnetic pores
  Proceedings of the IAU (2007), 3 : 351-354
  Cambridge University Press
  Identification sausage waves PDF

Karlovský V.,2006 Variabilita slnečnej aktivity v časovom
  intervale od 2 do 60 dní. In: Referáty z 18. celoštátneho
  slnečného seminára Modra 2006, ed.I.Dorotovič, in www.suh.sk
  Variabilita slnečnej aktivity PDF

Pavúk J., Karlovský V.,2004 Orientácia rondelov lengyelskej
  kultúry na smery vysokého a nízkeho Mesiaca
  Slovenská archeologia LII-2,2004,211-280
  Orientácia rondelov ZIP

Rybák J., Karlovský V.,2003 MUTUAL RELATIONS OF THE INTERMEDIATE
  PERIODICITIES OF THE WOLF SUNSPOT NUMBER
  In:Proc.ISCS 2003 Symposium,145-148,
  'Solar Variability as an Input to the Earth Environment'
  Tatranská Lomnica, Slovakia, 23-28 June 2003 (ESA SP-535
  September 2003).
  Mutual Relations... PDF

Karlovský V.,Pavúk J.,2002 Analýza rozmerov domov lengyelskej
  kultúry. Archeologické rozhledy LIV, 2002,137-156

Karlovský V.2002, Vlnková analýza Wolfovho relatívneho čísla
  Zborník referátov zo 16.Celoštátneho slnečného seminára,
  Turčianske Teplice 2002, ed.I.Dorotovič,SÚH Hurbanovo,90-92

Karlovský V.,Pavúk J.,2001 Astronomická orientácia rondelov
  lengyelskej kultúry.In: Otázky neolitu a eneolitu našich krajín
  2001, Nitra 2002,113-127

Karlovský V.,Lorenc M.,2000 Súčasné meranie magnetických a
  rýchlostných polí v aktívnych oblastiach na Slnku
  Zborník referátov z 15.Celoštátneho slnečného seminára,
  Patince 2000, ed.B.Lukáč, SÚH Hurbanovo,238-240

Karlovský V.,1998 Rondel v Bučanoch ako možné slnečné
  a mesačné observatorium,In: Otázky neolitu a eneolitu našich
  krajín 1998, Nitra 1999,111-124

Karlovský V., Kulčár L.,1998 Priestorové škály a vývoj slnečných
  škvŕn. Zborník referátov zo 14.Celoštátneho slnečného seminára
  Stará Lesná 1998, ed.B.Lukáč, SÚH Hurbanovo 1999,62-67

Karlovský V.,Kulčár L.,Rapavá D.,Rapavý P. 1996 Nový spôsob
  klasifikácie slnečných škvŕn pomocou fraktálov. In:12.konference
  českých s slovenských fyziku (2-6.září 1996 Vysoká škola báňská
  -Technická unoiverzita Ostrava) Sborník příspěvku, 741-744 

Karlovský V.,1996 Slnečná aktivita a nízkodimenzionálny chaos
  Zborník referátov z 13.Celoštátneho slnečného seminára
  Upohlav 1996, ed.B.Lukáč, SÚH Hurbanovo 1998,108-113
  Slnečná aktivita a nízkodimenzionálny chaos PDF

Karlovský V.,Rapavá D.,Rapavý P.,1994 Fraktálna klasifikácia
  skupín slnečných škvŕn. Zborník z 12.celoštátneho slnečného
  seminára Teplý Vrch 1994,ed.B.Lukáč,SÚH Hurbanovo 1995,34-38
  Fraktálna klasifikácia slnečných škvrn PDF

Karlovský V.,1994 Analýza vývoja aktívnych oblastí na Slnku
  pomocou Hausdorffovej dimenzie. Zborník referátov z 12.
  Celoštátneho slnečného seminára Teplý Vrch 1994, ed.B.Lukáč,
  SÚH Hurbanovo 1995,42-45

Hu J.Y.,Wang L.F.,Jiang X.J.,Hanzl D.,Kato M.,Karlovsky V.,Prugniel P.,
  1993 Supernova 1993J in NGC 3031, IAU Circ.,5783,2,(1993)
  Ed.Green D.W.E.

Karlovský V.,1992 Fraktály a slnečná aktivita. Zborník referátov
  z 11. Celoštátneho slnečného seminára, Donovaly 1992,ed.B.Lukáč,
  SÚH Hurbanovo 1993,68-72

Pastorek L.,Lorenc M.,Karlovský V.,1992 Simultánne pozorovanie
  chromosferickej erupcie, Zborník referátov z 11.celoštátneho
  slnečného seminára, Donovaly 1992,ed.B.Lukáč, SÚH Hurbanovo
  1993,62-64

Karlovský V.,1990 Slnečná aktivita a chaotické atraktory. Zborník
  referátov z 10.Celoštátneho slnečného seminára Donovaly 1990,
  ed.B.Lukáč,SÚAA Hurbanovo 1992,63-69

Karlovský V.,1988 Modelovanie atmosféry Slnka. Zborník referátov
  z 9.Celoštátneho slnečného seminára Považská Bystrica 1988,ed.
  B.Lukáč, SÚAA Hurbanovo 1990,21-27

Karlovský V.,1986 Súčasné meranie magnetických a rýchlostných polí
  na Slnku.Zborník referátov z 8.Celoštátneho slnečného seminára
  Stará Lesná 1986, ed.B.Lukáč, SÚAA Hurbanovo 1988,169-172

Karlovský V.,1984 Protuberancia z 20.4.1984 . Zborník referátov
  zo 7.Celoštátneho slnečného seminára Tatranská Lomnica 1984,
  ed.B.Lukáč, SÚAA Hurbanovo 1985,197-201

Karlovský V.,1982 Zmeny magnetického toku pri erupcii 11.7.1978
  Zborník referátov zo 6.Celoštátneho slnečného seminára Adamov
  1982,ed.B.Lukáč, SÚAA Hurbanovo 1983,64-74

Karlovský V.,1980 Vzťahy medzi erupciami a zmenami plochy sknečných
  škvŕn. Zborník referátov z 5.celoštátneho slnečného seminára 
  Považská Bystrica 1980, ed.B.Lukáč,SÚAA Hurbanovo 1981,48-55

Karlovský V.,1978 Bílá erupce z 11.července 1978, Zborník refer.
  z 10.celostátního semináře o radioastronomii (10-11.listopadu 1978
  Učňovská škola v Úpici),vyd.Hvězdárna v Úpici 1978
  Bíla erupce z 11.7.1978PDF

Karlovský V.,1975 Nová geometria a elektrodynamika, 
  ŠVOČ 1975, Prírodovedecká fakulta UK Bratislava
  Nová geometria a elektrodynamika ZIP