Navod na pouzitie KARL2.EXE
Spustime Karl2.exe.
Vlavo sa objavi sprava:Nazov obrazu: odpovieme Sunspot
(jedna sa o obrazok vo formate      PCX 512x512 pixelov).
Obrazok Sunspot.pcx sa pouziva vo vsetkych vypoctoch.Obrazok Sunspot.vls
sa vytvara automaticky programom a ma rozmery 256x256 pixelov a je to obrazok,
ktory je v lavej hornaj casti obrazovky.Sluzi na orientaciu v obrazku a je 
zmenseny kvoli tomu ,aby nebol prilis velky na obrazovke VGA.Na vypocty sa
pouziva vylucne obrazok vo formate PCX.
Ked chceme pocitat Hausdorffovu dimenziu, musime si z obrazku odfiltrovat
nas objekt,napriklad slnecne skvrny tak, ze ho oddelime od kontinua
( tmave casti oddelime od svetlych)
Priklad:
Stlacime F (filter). Vlavo sa objavi sprava:
Uroven filtra dolna: odpovieme 0 ENTER
objavi sa sprava: Uroven filtra horna: odpovieme 128 ENTER
(pocet urovni sedi je 255)Teraz vidiet na obrazku iba skupinu slnecnych skvrn,
ostatna cast obrazku je cierna.
Vymedzime teraz oblast, kde chceme obraz spracovat:
Stlacime O( oblast) a pomocou tlacitok PageUp,Home atd, pripadne sipkami urcime
lavy horny bod oblasti( tam sa nam zastavi kriz) a stlacime ENTER. 
Teraz opat pomocou tlacitok PageDown.End atd, pripadne sipkami posunieme kriz
na pravy dolny roh oblasti a stlacime ENTER.
V ramceku Informacie sa objavia napriklad taketo informacie
Subor:SUNSPOT
Filter:0-128
Raster:8,4 (o tom si povieme dalej)
Riadok:339 (posledne pouzity riadok)
Stlpec:336 (posledny pouzity stlpec)
Uroven:
Oblast: 56, 69
.......336,339
Cisla 56,336 su x-ove suradnice oblasti, 69,339 su y-ove suradnice
oblasti na obrazku. V tejto oblasti budeme pocitat Hausdorffovu dimenziu.
Ked mame vymedzenu oblast, zvolime raster.Upozornujem, ze treba zvolit
vzdy 2 rastre.
Priklad:
Stlacime R (raster). Vlavo sa objavi:
Prvy raster : odpovieme 2 ENTER. Potom sa objavi:
Druhy raster: odpovieme 4 ENTER
Sprava zmizne.Teraz stlacime V (vypocet) a vykona sa vypocet
Hausdorffovej dimenzie
Objavi sa vpravo dole sprava : Pocitam.
V ramceku Vypocitane hodnoty sa objavi:
Obsadene stvorce : 222,783
Hausdorf.dim.:1.81845
Obsadene stvorce: udava sa pocet obsadenych stvorcov zvolenej oblasti v 
poradi:2 raster,1 raster.Cize 783 obsadenych stvorcov je v rastri rozmeru 2
Hausdorffova dimenzia tu vypisana je pocitana iba z dvoch stvorcov a
preto je len informacna.Pri dalsom postupe musime zvolit vzdy dva rastre.
Stacime R: prvy raster:5 ENTER
      druhy raster:10 ENTER
Stacime V (vypocet)
Stacime R: prvy raster:20 ENTER
     druhy raster:40 ENTER
Stlacime V
Vlastna Hausdorffova dimenzia skupiny skvrn je dana linearnou regresiou 
vsetkych bodov v osiach lnN a lnR,kde N je pocet obsadenych stvorcov,
R je raster.Aka je zistime,ked stlacime G (graf).Objavi sa graf a vpravo
dolu ramcek s vykonanou linearnou regresiou:

y=7.55266 -1.47467x
s=0.22455361
Cislo 1.47167 je vysledna Hausdorffova dimenzia utvaru (slnecnych skvrn)
s je smerodajna odchylka bodov v osiach lnN a lnR. Smerodajna odchylka 
urcenia Hausdorffovej dimenzie je dana ako s/lnRm, kde Rm je najvacsi pouzity
raster,v nasom priklade je to 40,cize chyba bude 0.22455361/ln40=3D 0.060873

Vysledok je 1.47167, chyba 0.060873.

Po stlaceni ENTER graf zmizne.Mozeme si po skonceni, alebo pocas vypoctu
pozriet aka je velkost rastra voci skvrnam na obrazku.Stacime Z.Objavi
sa z posledne pouzitej dvojice prvy pouzity raster. Stlacime P a mriezka
zmizne.Stlacime A,objavi sa z posledne pouzitej dvojice druhy raster.
Po stlaceni P mriezka zmizne.
Toto je strucne pouzitie programu Karl2.